Glaukom: Kapi bez konzervansa

Glaukom: Kapi bez konzervansa Iako nema epohalnog pomaka na polju lečenja glaukoma, pacijente može da ohrabri novost da će se krajem godine na našem tržištu pojaviti kapi koje ne sadrže konzervans. Sa glaukomom, podmuklom bolešću koja u najvećem broju slučajva [...]