Ass. dr Jelena Karadžić

Ass. Dr Jelena Karadžić je specijalista oftalmologije stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju Medical retine. Bavi se dijagnostikom i lečenjem dijabetičke retinopatije, bolesti žute mrlje (makule), vaskularnih bolesti retine i drugih promena na očnom dnu.Vrši laser fotokoagulaciju različitih patoloških promena na očnom dnu, intravitrealnu aplikaciju lekova ( anti VEGF injekcija, kortikosteroida) kao i klasičnu operaciju ablacije retine (“scleral buckling”). Iz oblasti medical retine i vitreoretinalne hirurgije usavršpavala se u Moorfields Eye Hospital u Londonu, potom u Strazburgu, Lajpcigu. Redovno učestvuje na domaćim I stranim oftalmološkim kongresima. Autor i koautor je u više naučnih i stručnih radova iz oblasti kojom se bavi. Asistent je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).