Doc. dr Marija Božić

Stalno je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije, na odeljenju za glaukom. Načelnik je odeljenja za glaukom Klinike za očne bolesti KCS.. Bavi se dijagnostikom i lečenjem (medikamentozno, laser, hirurško) glaukoma kod odraslih osoba i dece, operacijama katarakte i ultrazvučnom dijagnostikom u oftalmologiji. Iz oblasti glaukoma usavršavala se na Moorfields Eye Hospital (London, UK), u Beču, Istanbulu… Redovno učestvuje je na domaćim i stranim oftalmološkim  kongresima kao autor originalnih radova. Autor je i koautor preko stotinu stručnih radova iz oblasti kojima se bavi. 

Član je Udruženja oftalmologa Srbije, Udruženja glaukomatologa Srbije (član Nadzornog odbora), Evropskog udruženja glaukomatologa i Svetskog udruženja glaukomatologa.