Dr Ivan SenćanićDr Ivan Senćanić

Dr Ivan Senćanić  je oftalmolog specijalista, stalno zaposlen na Klinici za očne bolesti KBC „Zvezdara“. Specijalizaciju iz oftalmologije je obavio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  a delom ( 1.5 god) kao stipendista   Vlade Francuske na Univerzitetu u Strazburu.  Usavršavao se na univerzitetskim oftalmološkim klinikama u Sao Paolu ( Brazil), u  Parizu ( Hopital Cochin APHP)  i  Drezdenu (Nemačka). Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja prednjeg i zadnjeg segmenta oka, fluoresceninskom angiografijom, primenom lasera, aplikacijom anti-VEGF terpije. Obavlja operacije na prednjem i zadnjem segmentu oka. Publikovao je više desetina radova u inostranim i domaćim časopisima. Govori četiri strana jezika.

Član je Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i član je Predsedništva Udruženja mladih oftalmologa Srbije