Glaukom: Kapi bez konzervansa

Iako nema epohalnog pomaka na polju lečenja glaukoma, pacijente može da ohrabri novost da će se krajem godine na našem tržištu pojaviti kapi koje ne sadrže konzervans.

Sa glaukomom, podmuklom bolešću koja u najvećem broju slučajva prolazi bez simptoma i nepovratno uništava vid, u Srbiji, živi oko 100.000 ljudi. Na ovaj broj ukazuje promet lekova za lečenje glaukoma, a ta cifra se, napominju stručnjaci, uklapa i u svetski prosek, prema kojem dva do četiri odsto stanovnika starijih od 40 godina imaju ovu bolest.

Iako se u poslednjih desetak godina nije desio nikakav epohalni pomak na polju lečenja glaukoma, pacijente može da ohrabri novost da će se krajem ove godine na našem tržištu pojaviti kapi koje ne sadrže konzervans.

NOVOSTI

http://www.novosti.rs/vesti/zivot_+.304.html%3A371659-Glaukom-Kapi-bez-konzervansa

VIŠE