OFTALMIKA

Lekari

Stručni tim oftalmološke ordinacije Oftalmika

Prof. dr Paraskeva Hentova-Senćanić

Konsultant  u ordinaciji Oftalmika od njenog osnivanja. Do penzionisanja radila je na Klinici za očne bolesti Kliničkog cenrtra Srbije i skoro 40 godina bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i operisanjem bolesnika sa glaukomom i kataraktom. Primeniće svoje znanje i veštine da bi rešila nedoumicu, da li imate ili nemate glaukom, da li je potrebno Vaš glaukom lečiti kapima, laserom ili operacijom, pratiće Vašu bolest u redovnim vremenskim intervalima kako bi se sačuvao Vaš vid i kvalitet Vašeg života. Publikovala je  blizu 300 naučnih radova  u našim i inostranim časopisima, autor više knjiga i poglavlja iz oblastu glaukoma, predavač na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu, organizator  edukativnih skupova.

Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, potpredsednik Upravnog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije, Član Američke oftalmološke akademije i  član Evropskog udruženja za glaukom. 

Doc. dr Marija Božić

Stalno je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije, na odeljenju za glaukom. Načelnik je odeljenja za glaukom Klinike za očne bolesti KCS.. Bavi se dijagnostikom i lečenjem (medikamentozno, laser, hirurško) glaukoma kod odraslih osoba i dece, operacijama katarakte i ultrazvučnom dijagnostikom u oftalmologiji. Iz oblasti glaukoma usavršavala se na Moorfields Eye Hospital (London, UK), u Beču, Istanbulu… Redovno učestvuje je na domaćim i stranim oftalmološkim  kongresima kao autor originalnih radova. Autor je i koautor preko stotinu stručnih radova iz oblasti kojima se bavi. 

Član je Udruženja oftalmologa Srbije, Udruženja glaukomatologa Srbije (član Nadzornog odbora), Evropskog udruženja glaukomatologa i Svetskog udruženja glaukomatologa.

Dr Smiljka Djurić

Dr Smiljka Đurić radi kao konsultant od osnivanja ordinacije Oftalmika. Stalno je zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog cenrtra Srbije. Bavi se dijagnostikom, lečenjem i praćenjem oboljenja orbite, tumora oka i orbite, kao i promena na očima kod hipertireoze i ostalih oboljenja organizma u celini. Obavlja intervencije laserom a u oftalmološkim krugovima poznata je kao jedan je od najboljih stručnjaka za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti oka i orbite u našoj zemlji. Operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije obavlja specijalizovanoj očnoj bolnici.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije i Udruženja za ultrazvuk Srbije.

Dr sci. med. Siniša Babović

Dr sci med. dr Siniša Babović  je konsultant  u ordinaciji Oftalmika. Stalno je zaposlen na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara i bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i operisanjem bolesti retine (mrežnjače), kao i hirurgijom katarakte. U lečenju oboljenja retine i staklastog tela, osim hirurgije, primenjuje tehnike laser-fotokoagulacije i/ili intravitrealnu aplikaciju anti-VEGF lekova (injekcije visoko specifičnih lekova u staklasto telo) i to kod sledećih oboljenja: dijabetesne retinopatije, oboljenja makule (žute mrlje), rupture retine, visoke kratkovidosti, promena na očnom dnu koje se komplikuju ablacijom retine, kao i mnoge druge. Ima bogato iskustvo u fluoresceinskoj angiografiji i autofluorescenciji promena na retini.  Većinu navedenih intervencija obavlja u našoj ordinaciji. Operacije ablacije retine, vitreoretinalne operacije i operacije katarakte obavlja u Bolnici  Oftalmologija Stankov i na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara u Beogradu.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije i Evropskog udruženja za retinu. 

Dr sci. med. Jelica Pantelić

Stalno je zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije gde obavlja dužnost načelnika Dečjeg odeljenja. Jedna je od retkih oftalmologa našoj zemlji koja je specijalizovana za preglede prevremeno rođenih beba u sklopu otkrivanja i lečenja retinopatije prematuriteta (ROP). Na temu praćenja i lečenja retinopatije prevremeno rodjene dece (ROP) doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bavi se dijagnostikom i lečenjem očnih oboljenja kod dece: dermoidne ciste, dakriocistisi, oboljenja prednjeg segmenta oka, zapaljenja oka, oboljenja retine, povrede oka itd. Obavlja sondiranje suznih puteva i druge hirurške intervencije na kapcima iočima dece uključujući operacije urodjene katarakte i urodjenog glaukoma.. Učestvuje kao predavač na domaćim i stranim oftalmološim kongresima.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije.

Ass Dr Jelena Karadžić

Ass. Dr Jelena Karadžić je specijalista oftalmologije stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju Medical retine. Bavi se dijagnostikom i lečenjem dijabetičke retinopatije, bolesti žute mrlje (makule), vaskularnih bolesti retine i drugih promena na očnom dnu.Vrši laser fotokoagulaciju različitih patoloških promena na očnom dnu, intravitrealnu aplikaciju lekova ( anti VEGF injekcija, kortikosteroida) kao i klasičnu operaciju ablacije retine (“scleral buckling”). Iz oblasti medical retine i vitreoretinalne hirurgije usavršpavala se u Moorfields Eye Hospital u Londonu, potom u Strazburgu, Lajpcigu. Redovno učestvuje na domaćim I stranim oftalmološkim kongresima. Autor i koautor je u više naučnih i stručnih radova iz oblasti kojom se bavi. Asistent je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).

RASPORED RADA LEKARA

Ponedeljak

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • ————— —————-

Utorak

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • Dr sci. med. Jelica Pantelić
 • Ass.Dr Jelena Karadžić

Sreda

 • Dr Smiljka Djurić
 • Mr sci. med. Dr Ivan Senćanić
 • Dr sci. med.Siniša Babović

Četvrtak

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • Dr sci. med. Jelica Pantelić
 • ————— —————-

Petak

 • Prof. Dr Paraskeva Hentova-Senćanić
 • Dr Smiljka Djurić
 • ———-

Subota

 • Doc. Dr Marija Božić
 • Prof. Dr Paraskeva Hentova-Senćanić
 • Mr sci. med. Dr Ivan Senćanić

RADNO VREME ORDINACIJE

Radnim danima od 8.30 do 20.30
Subotom od 8.30 do 15.00