OFTALMIKA

Lekari

Stručni tim oftalmološke ordinacije Oftalmika

Prof. dr Paraskeva Hentova-Senćanić

Konsultant  u ordinaciji Oftalmika od njenog osnivanja. Do penzionisanja radila je na Klinici za očne bolesti Kliničkog cenrtra Srbije a sada stalno zaposlena u ordinaciji Oftalmika. Skoro 40 godina bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i operisanjem bolesnika sa glaukomom i kataraktom. Primeniće svoje znanje i veštine da bi rešila nedoumicu, da li imate ili nemate glaukom, da li je potrebno Vaš glaukom lečiti kapima, laserom ili operacijom, pratiće Vašu bolest u redovnim vremenskim intervalima kako bi se sačuvao Vaš vid i kvalitet Vašeg života. Publikovala je  blizu 300 naučnih radova  u našim i inostranim časopisima, autor više knjiga i poglavlja iz oblastu glaukoma, predavač na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu, organizator edukativnih skupova i učitelj mnogim mladim lekarima, oftalmolozima.

Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu,  počasni član Udruženja glaukomatologa Srbije, Član Američke oftalmološke akademije i  član Evropskog udruženja za glaukom. 

Dr Ivan SenćanićDr Ivan Senćanić

Dr Ivan Senćanić  je oftalmolog specijalista, stalno zaposlen na Klinici za očne bolesti KBC „Zvezdara“. Specijalizaciju iz oftalmologije je obavio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  a delom ( 1.5 god) kao stipendista   Vlade Francuske na Univerzitetu u Strazburu.  Usavršavao se na univerzitetskim oftalmološkim klinikama u Sao Paolu ( Brazil), u  Parizu ( Hopital Cochin APHP)  i  Drezdenu (Nemačka). Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja prednjeg i zadnjeg segmenta oka, fluoresceninskom angiografijom, primenom lasera, aplikacijom anti-VEGF terpije. Obavlja operacije na prednjem i zadnjem segmentu oka. Publikovao je više desetina radova u inostranim i domaćim časopisima. Govori četiri strana jezika.

Član je Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i član je Predsedništva Udruženja mladih oftalmologa Srbije

Dr sci. med. Siniša Babović

Dr sci med. dr Siniša Babović  je konsultant  u ordinaciji Oftalmika. Stalno je zaposlen na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara i bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i operisanjem bolesti retine (mrežnjače), kao i hirurgijom katarakte. U lečenju oboljenja retine i staklastog tela, osim hirurgije, primenjuje tehnike laser-fotokoagulacije i/ili intravitrealnu aplikaciju anti-VEGF lekova (injekcije visoko specifičnih lekova u staklasto telo) i to kod sledećih oboljenja: dijabetesne retinopatije, oboljenja makule (žute mrlje), rupture retine, visoke kratkovidosti, promena na očnom dnu koje se komplikuju ablacijom retine, kao i mnoge druge. Ima bogato iskustvo u fluoresceinskoj angiografiji i autofluorescenciji promena na retini.  Većinu navedenih intervencija obavlja u našoj ordinaciji. Operacije ablacije retine, vitreoretinalne operacije i operacije katarakte obavlja u Bolnici  Oftalmologija Stankov i na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara u Beogradu.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije i Evropskog udruženja za retinu. 

Dr sci. med. dr Milan Stojčić

Dr sci. med. dr Milan Stojčić je specijalista oftalmolog, stalno zaposlen u ordinaciji Oftalmika Medigroup. Specijalizaciju iz oftalmologije obavio je na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Radio je kao dugogodišnji načelnik očnog odeljenja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ŽS. Stručno se usavršavao iz oblasti glaukoma na Univerzitetskoj Očnoj Klinici u Bazelu (Švajcarska).  Magistrirao je i doktorirao iz oblasti glaukoma na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bavi se dijagnostikom, medikamentnim i  laserskim lečenjem glaukoma,  oboljenjima prednjeg segmenta oka, pregledom dece, kao i odredjivanjem korekcije naočarima i kontaktnim sočivima. Autor je i koautor više desetina  naučnih i stručnih radova objavljenih u stranim i domaćim časopisima. Stalni je sudski veštak za oblast oftalmologije.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije i Udruženja glaukomatologa Srbije

RASPORED RADA LEKARA

Ponedeljak

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić
 • ————— —————-

Utorak

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić
 • Dr Ivan Senćanić

Sreda

 • Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić

Četvrtak

 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić

Petak

 • Prof. Dr Paraskeva Hentova-Senćanić
 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić
 • Dr sci, med. dr Siniša Babović

Subota

 • Prof. Dr Paraskeva Hentova-Senćanić
 • Dr sci. med. dr Milan Stojčić
 • Dr Ivan Senćanić

RADNO VREME ORDINACIJE

Radnim danima od 8.30 do 20.30
Subotom od 8.30 do 15.00