Najčešće bolesti oka kod dece

Suzenje oka

Često se primeti ubrzo  nakon rodjenja. Uzrok je obično u blokadi suznih puteva odgovornih za normalno isticanje suza. Ovaj vid suzenja se obično spontano povuče do uzrasta deteta izmedju  6 do 12 meseci.  Lečenje se u početku sastoji od masaže kože korena nosa (iznad suzne kese) a ako suzenje i dalje perzistira radi se sondiranje suznih puteva. Pojačano suzenje se redje može javiti I u sklopu urodjenog glaukoma ili infekcije prednjih očnih struktura.

Urođene anomalije oka

Mogu u manjem ili većem stepenu da uzrokuju  slab vid. Potrebno je u ovim slučajevima pregledati i ostale članove porodice zbog mogućih genetskih abnormalnosti.

Katarakta

Katarakta kod dece je obično urodjena a  zamućenje sočiva zahvata jedno ili oba oka. Može postojati na samom rodjenju ili se javiti kasnije u detinjstvu. Prepoznaje se po zenici bele boje (ako je katarakta totalna.) Rano otkrivanje katarakte i pravovremeno izvršena operacija ključni su za osposobljavanje vida kod male dece.

Retinopatija prematuriteta (ROP)

Javlja se kod prevremeno rodjene dece zbog formiranja abnormalnih krvnih sudova na retini. Bolest je progresivna i praćena komplikacijama: od kratkovidosti, preko strabizma, katarakte pa sve do slepila zbog ablacije retine.

Ptoza

Ptoza je spušten kapak. Deca mogu da se rode sa ptozom (urodjena) ili da je steknu kasnije u detinjstvu . Nastaje zbog slabosti mišića gornjeg kapka. Ako je kapak spušten tako da prekriva zenični predeo i onemogućava normalan vid, potrebna je hirurška korekcija.

Anomalije u refrakciji oka

Kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam. Koriguju se nošenjem naočara ili kontaktnih sočiva.

Slabovidost ili lenjo oko

Slabovidost ili lenjo oko je oko sa smanjenim vidom  koji se ne može popraviti naočarima. Nastaje ako osoba ima neku anomaliju refrakcije, razrokost (strabizam) ili neku prepreku prolasku svetlosti u oko (npr. kataraktu). Slabovidost (ambliopija) se obično uspešno rešava u ranom uzrastu ( predškolskom). Ako se otkrije kasnije ( izmedju 9-10 god.) teže je uspostaviti vid na slabovidom oku. Slabovidost se leči nošenjem naočara, kontaktnih sočiva, zatvaranjem oka kapima a nekad i operacijom.

Strabizam

Termin strabizam ili razrokost označava izmenjen položaj očne jabučice. Očna jabučica može biti pomerena ka unutra (ka nosu) i tada se naziva ezotropija, prema spolja (egzotropija), na gore (hipertropija) i na dole (hipotropija). Strabizam kod dece se leči naočarima, prizmama, zatvaranjem oka ili operacijom. Veoma je važno da se na vreme otkrije i leči jer nelečen strabizam dovodi do slabovidosti oka.