Najčešće bolesti retine i makule

Senilna degeneracija makule

Makula ili žuta mrlja predstavlja centralni deo retine, tkiva koji sa unutrašnje strane oblaže očnu jabučicu. Degeneracija makule oštećuje tkivo makule. Zbog toga slabi centralni vid, tj. vid  koji je zadužen za čitanje, gledanje televizije, prepoznavanje likova i vožnju auta. Postoje dva oblika senilne ( staračke) degeneracije makule (AMD).

-Suvi oblik –  češći, blaži, sporije napreduje

-Vlažni oblik- redji ( 10% svih degeneracija), odlikuje se stvaranjanjem abnormalnih krvnih sudova ispod makule koji su slabi i propuštaju krv i tečnost.  Vlažna degeneracija je ozbiljnija bolest od suve forme, brže napreduje i dovodi do trajnog oštećenja vida

Uzroci

Uzroci bolesti su složeni i nedovoljno poznati. Smatra se da razvoju bolesti pogoduje starije  životno doba (preko 60 godina), ishrana bogata mastima, pušenje i postojanje bolesti kod drugih članova porodice.

Simptomi

Nekada pacijent ne primećuje simptome a nekada se žale na otežano čitanje, krivljenje slike, teškoće u razaznavanju likova, pojavu mrlje ispred oka.

Fotografija desno prikazuje kako vide osobe sa degeneracijom makule

Dijagnoza senilne degeneracije makule

Bolest se dijagnostikuje rutinskim pregledom očnog dna, najbolje na široku zenicu. Najvažnije je da se senilna degeneracija makule na vreme otkrije i redovno prati. Pacijent sam sebi može pratiti promene u centralnom vidu posmatrajući Amslerovu rešetku. Ako se linije na Amslerovoj rešetki dodatno krive, potrebno je da se jave lekaru, jer ne retko suvi oblik može da predje u vlažni, ozbiljniji oblik.

 Amslerova rešetka       

  Kako je vidi pacijent sa degeneracijom makule

Ako lekar sumnja na vlažni oblik degeneracije makule, uputiće pacijenta na dodatna ispitivanja  kao što su fluoresceinska angiografija ( FA) i OCT (optička koherentna tomografija).

Lečenje senilne degeneracije makule

Za suvi oblik nažalost nema odgovarajućeg leka. Može se pokušati usporavanje bolesti ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi i to putem ishrane sa smanjenim unosom masti i uzimanjem suplemenata. Suplementi ne mogu da leče niti da poboljšaju vid već eventualno da spreče  prelazak suve u vlažnu formu. U sastavu suplemenata najčešće se nalaze: Vitamin C , Vitamin E ,Lutein , Zeaxantin , Zinc Oksid i Bakar oksid. Ishrana bogata lisnatim povrćem i ribom smanjuje učestalost odmaklih stadijuma bolesti

Vlažni oblik se standardno leči ubrizgavanjem leka u oko da bi se zaustavio rast novih, abnormalnih krvnih sudova (Anti VEGF lekovi).

Osim Anti-VEGF lekova  može se primeniti hladni laser (fotodinamska terapija). Prvo se u venu ubrizga lek koji se nagomila u novim, abnornmalnim krvnim sudovima ispod makule a zatim se hladnim laserom taj lek aktivira sa zadatkom da začepi abnormalne krvne sudove.

Prevencija

Prevencija se sastoji u redovnim oftalmološkim pregledima na 1-2 godine

Dijabetesna retinopatija

Dijabetesna retinopatija je oboljenje retine kod osoba koje boluju od šećerne bolesti. Predstavlja vodeći uzrok slepila kod osoba između 20 i 64 godina starosti.. Nastaje kao komplikacija dijabetesa zbog promena koje se odigravaju na malim krvnim sudovima retine.

U ranoj fazi bolesti mali krvni sudovi retine propuštaju tečnost ili krv ispod makule (žuta mrlja u centru retine). Nastaje otok makule zbog koje pacijent primećuje zamagljenje vida i krivljenje slova. Sa napredovanjem bolesti krvarenje se odigrava i u drugim delovima retine pa i ispred retine u staklastom telu. U još razvijenijoj fazi bolesti  stvaraju se novi abnormalni krvni sudovi  na retini koji su praćeni ozbiljnim komplikacijama i trajnim  gubitkom vida.

Mada su svi ljudi sa dijabetesom pod rizikom za pojavu dijabetesne retinopatije, rizik se povećava ako je hronično nivo šećera u krvi iznad normalnih vrednosti.

Simptomi

Pacijenti sa početnom dijabetesnom retinopatijom ne moraju imati nikakve simptome pa bolest može više godina ostati nedijagnostikovana.

Često je baš taj početak bolesti  kritičan period kada treba intervenisati i sprečiti pogoršanje i gubitak vida. Zato su važne redovne kontrole oftalmologa.

Fotografija desno prikazuje kako vide osobe sa dijabetesnom retinopatijom

 

 

 

 

 

 

Vremenski intervali u kojima  treba dijabetičari da obavljaju kontrolne preglede kod oftalmologa:

Tip 1 Diabetes: Unutar prvih 5 godina od postavljanja dijagnoze, zatim  jednom godišnje.

Tip 2 Diabetes: Kada se dijagnostikuje a  zatim jednom godišnje.

Tokom trudnoće: Tokom prvog trimestra.

Prema potrebi oftalmolog može zakazivati i češće preglede kao i dodatne pretrage kao što su fluoresceinska angiografija (FA), OCT pregled  i pregled ultrazvukom.

Lečenje dijabetesne retinopatije

Brižljiva I striktna kontrola nivoa šećera u krvi je ključna u lečenju. Time se smanjuje šansa da će osoba oboleti od dijabetesne retinopatije a isto tako može usporiti ili zaustaviti napredovanje bolesti.

U početnoj fazi retinopatija ne mora da se leči, ona se pre svega prati.

U razvijenim oblicima bolesti lečenje retinopatije je trojako: laserom, injekcijama i operacijom.

Laser fotokoagulacija retine

Laser fotokoagulacija retine se primenjuje kada se javi otok u makuli ili formiraju novi krvni sudovi na retini. Laserskim zracima se uništavaju novoformirani krvni sudovi.

Injekcije Anti-VEGF

Injekcije Anti-VEGF se ubrizgavaju u oko da bi se  sprečio rast novih krvnih sudova

Operacija- vitrektomija

Operacija- vitrektomija ima za cilj da očisti unutrašnjost oka od krvi i ožiljaka

Ablacija retine

Ablacija (odlubljenje) retine je ozbiljna bolest koja može da se javi u svakom životnom dobu.  Dešava se kada se retina odvoji (odlubi) od zida očne jbučice. Odlubljena retina tada ostaje bez kiseonika i ćelije retine odumiru, sve više što odlubljenje duže traje. Tako se trajno može izgubiti vid .

Uzroci

Više je uzroka i faktora rizika za nastanak ablacije. Medju najvažnije se ubrajaju: starije životno doba, porodična sklonost ka ovom oboljenju, kratkovidost, prethodna operacija katarakte ili povreda oka.

Simptomi

Sa starenjem se staklasto telo koje ispunjava unutrašnjost oka razvodnjava. Tada pacijent primećuje “leteće mušice” ispred oka. Ovo stanje ne mora biti ozbiljno, ali je potrebno da upozori pacijenta na potrebu za oftalmološkim pregledom. Hitan pregled je neophodan ako su leteće mušice brojne, praćene svetlucanjem i iznenadnim bljeskom tj, munjama u vidu, zamagljenjem vida i/ili zavesom u delu vidnog polja,

Lečenje

Lečenje je isključivo operativno. Jednom kada se utvrdi da je odlubljena retina, operacija (vitrektomija) treba da se izvrši u roku od 24-72 sata.