Prof. dr Paraskeva Hentova-Senćanić

Konsultant  u ordinaciji Oftalmika od njenog osnivanja. Do penzionisanja radila je na Klinici za očne bolesti Kliničkog cenrtra Srbije a sada stalno zaposlena u ordinaciji Oftalmika. Skoro 40 godina bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i operisanjem bolesnika sa glaukomom i kataraktom. Primeniće svoje znanje i veštine da bi rešila nedoumicu, da li imate ili nemate glaukom, da li je potrebno Vaš glaukom lečiti kapima, laserom ili operacijom, pratiće Vašu bolest u redovnim vremenskim intervalima kako bi se sačuvao Vaš vid i kvalitet Vašeg života. Publikovala je  blizu 300 naučnih radova  u našim i inostranim časopisima, autor više knjiga i poglavlja iz oblastu glaukoma, predavač na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu, organizator edukativnih skupova i učitelj mnogim mladim lekarima, oftalmolozima.

Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu,  počasni član Udruženja glaukomatologa Srbije, Član Američke oftalmološke akademije i  član Evropskog udruženja za glaukom.