Šta je glaukom

Glaukom nastaje kada ima previše tečnosti u oku obično zato što su odvodni kanali zapušeni. Pošto se tečnost koja ne može da istekne iz oka i dalje stvara, ona se nagomilava u oku i tako nastaje povišen očni pritisak.

Građa oka

Oko je okrugao organ zaštićen belim omotačem koji se zove beonjača. Na prednjoj strani oka je smešten providan prozor pod nazivom rožnjača, čija je uloga propuštanje svetlosti u oko. Iza rožnjače se nalazi obojeni deo, dužica, koji reguliše količinu svetlosti koja ulazi u oko putem automatskog širenja i skupljanja zenice. Iza zenice je sočivo koje fokusira svetlost na mrežnjaču u dubini oka. Vidni utisci sa mrežnjače se sprovode do mozga putem vidnog živca.

Prednji deo oka  je ispunjen bistrom tečnošću koja se zove očna vodica. Očna vodica se stvara u cilijarnim nastavcima, natapa dužicu i rožnjaču i izlazi iz oka kroz mrežu malih odvodnih kanala smeštenih duž celog obima dužice. Proces  stvaranja, protoka i oticanja tečnosti iz oka se neprekidno odvija da bi se obezbedila ishrana oka.

Pritisak u oku (očni pritisak ili IOP) zavisi od količine tečnosti u oku.

Šta je glaukom

Glaukom nastaje kada ima previše tečnosti u oku obično zato što su odvodni kanali zapušeni. Pošto se tečnost koja ne može da istekne iz oka i dalje stvara, ona se nagomilava u oku i tako nastaje povišen očni pritisak.

Povišen očni pritisak gura vidni živac prema pozadi i izaziva njegovo oštećenje. Ako očni pritisak dugo ostane povišen, on razara deo po deo vidnog živca. Razaranje vidnog živca se ispoljava postepenim promenama u vidu.

U početku su promene u vidu male i ne zahvataju centralni vid (središnji deo koji vidimo kada gledamo pravo ispred sebe ili čitamo). Promene u vidu se u početku dešavaju iznad, ispod i sa strane centralnog vida tako da oboleli od glaukoma ne primećuje pad vida. Tek u završnoj fazi glaukomne bolesti dolazi do propadanja centralnih delova i potpunog gubitka vida.

Vidni živac kod zdrave osobe ima malo centralno udubljenje.

Vidni živac kod obolelih od glaukoma ima veliko  udubljenje usled razaranja nervnih vlakana

Nema simptoma

Kod najčešćeg tipa glaukoma (glaukoma otvorenog ugla) porast očnog pritiska je postepen tako da osoba nema bolove niti druge tegobe

Povećanom riziku obolevanja od glaukoma su izložene sledeće kategorije:

*osobe preko 60 godina

*rođaci obolelih od glaukoma

*kratkovide osobe

*oboleli od šećerne bolesti

Kada je potreban detaljni pregled na glaukom?         

*između 35 i 40 godina:    prvi pregled

*posle 40 godina:              na 2-4 godine

*posle 55 godina:              na 1-2 godine

Ako spadate u neku od gore navedenih kategorija osoba koje su izložene povećanom riziku obolevanja od glaukoma i ako imate preko 35 godina preglede bi trebalo da obavljate na 1-2 godine.

Gubitak vida nastao kao posledica glaukoma obično se ne može popraviti, ali rana dijagnoza i brižljiva dugogodišnja terapija mogu pomoći u sprečavanju daljeg oštećenja vida.

Većina slučajeva glaukoma se može držati pod kontrolom lekovima, laserom ili operacijom. Naučnici širom sveta istražuju uzroke glaukoma i efikasnije načine lečenja kako bi se zaštitio vidni živac od propadanja.  Lečenje glaukoma se sastoji u snižavanju očnog pritiska da bi se na taj način zaustavilo ili bar usporilo oštećenje vidnog živca. U nekim slučajevima, međutim, oštećenje vidnog živca napreduje uprkos sniženju očnog pritiska. Nije poznato zašto se to dešava.

Da li postoje različiti tipovi glaukoma?

Postoje mnogi tipovi glaukoma ali su dva osnovana tipa: glaukom otvorenog ugla i glaukom zatvorenog ugla .

Glaukom otvorenog ugla (simpleks glaukom) je mnogo češći. On napreduje veoma sporo pošto se odvodni kanali postepeno zatvaraju,

Glaukom zatvorenog ugla (angularni glaukom i akutni glaukom) je ređi. Kod njega očni pritisak raste naglo zato što se odvodni kanali blokiraju. Kod ovog tipa glaukoma ugao između dužice i rožnjače je uzan i akutni glaukom nastupa kada se zenica proširi nekim lekovima ili pri dužem boravku u zamračenoj sobi ili bioskopu. Simptomi akutnog glaukoma su. glavobolja, bol u oku, muka, dugine boje oko sijalice, zamagljenje vida. Akutni glaukom zahteva hitan pregled očnog lekara zato što naglo povišenje pritiska može izazvati ozbiljno oštećenje vida.

Sekundarni glaukom nastaje kao posledica povrede, zapaljenja, tumora ili pak kod uznapredivale katarakte ili šećerne bolesti-

Glaukom bez pritiska  je tip glaukoma kod koga vidni živac strada iako očni pritisak nije povišen.  Najčešće nastaje zbog oslabljenog krvnog protoka unutar vidnog živca.

Da li se može izlečiti?

Uopšteno govoreći glaukom se ne može izlečiti ali se može lečiti što znači da se može držati pod kontrolom.

Kada se jednom otkrije on zahteva neprekidno dugogodišnje lečenje. Terapijom i stalnim praćenjem reguliše se očni pritisak čime se sprečava oštećenje vidnog živca i gubitak vida.

Značaj regulisanja očnog pritiska ne treba shvatiti previše strogo. Bezbedni nivi očnog pritiska nije isti kod svih osoba.

Mnogi ljudi misle da je glaukom izlečen kada se pritisak snizi ispod normale (do bezbednog nivoa) bilo lekovima bilo operacijom. U stvari, glaukom se samo drži pod kontrolom. Redovni pregledi su neophodni čak iako je lekovima ili operacijom uspešno snižen očni pritisak.

Kako se postavlja dijagnoza glaukoma?

Kod postavljanja dijagnoze najvažnija je provera  4 faktora: očni pritisak, vidni živac, vidno polje i ugao oka.

Očni pitisak

Očni pitisak se normalno kreće između 10 i 22 mmHg. Meri se putem više metoda. Smatra se da je najprecizniji nacin merenja metodom aplanacije tj. zaravnjavanja rožnjače. Ovakav način merenja pritiska sprovodi se na biomikroskopu (aparatu za pregled očiju) nakon prethodne anestezije rožnjače kapima. Zbog normalnih oscilacija vrednosti očnog pritiska tokom dana,  da bi se otkrile povišene vrednosti  nekad je potrebno merenje pritiska više puta i to u različito doba dana (tkzv dnevna kriva ili dnevni profil pritiska)

Vidni živac

Vidni živac se pregleda tako što se osvetljava unutrašnjost oka i lekar kroz zenicu posmatra oblik i boju vidnog živca.

Fotografija vidnog živca

Fotografija vidnog živca načinjena specijalnom fundus kamerom veoma je korisna za praćenje toka bolesti.

HRT

Laserskening oftalmoskopija  je posebna metoda analize vidnog živca. Najširu primenu  ima  aparat pod nazivom Heidelberg Retina Tomograf, skraćeno HRT. U kratkom vremenskom periodu, laserskim zracima koji su neškodljivi za oko, izvrši 64 preseka kroz vidni živac za 2 sec  i pruža objektivne mere glaukomnog oštećenja. Dobijeni brojčani podaci korisni su kako za dijagnozu tako i za praćenje bolesti.

HRT snimak  vidnog živca pokazuje početno oštećenje usled glaukoma  ( znak X) Sumnjivo oštećenje vidnog živca označeno znakom uzvika (!)

OCT

Optička koherentna tomografija je metoda koja takodje koristi neškodljive laserske zrake za analizu vidnog živca ali i nervnih vlakana oko vidnog živca i u žutoj mrlji. Ova metoda otkriva stanjenje nervnih vlakana nastalo usled glaukoma i omogućava otkrivanje najranijeg stadijuma glaukoma

 

OCT snimak: crvenom bojom je označen sektor u kome postoji  stanjenje nervnih vlakana oko vidnog živca (A) i u žutoj mrlji (B)

Vidno polje

Vidno polje se pregleda da bi se postavila dijagnoza, a zatim jednom ili dva puta godišnje da bi se utvrdilo da li u polju vida ima pogoršanja. Vrlo malo ljudi uživa pri  pregledu vidnog polja jer on zahteva vreme i koncentraciju. Najbolje je da se za vreme pregleda opustite i dajete odgovore što je moguće pažljivije. Ovde nema tačnih i netačnih odgovora. Ima samo svetlosnih tačaka koje Vi vidite ili ne vidite. Ne treba da brinete ako neke svetlosne tačke ne vidite. Čak i potpuno zdrave osobe ne vide 50% prikazanih tačaka.

Nekad ćete imati  »loš dan« i Vaša saradnja neće biti  dobra. Možda će Vaš doktor želeti da ponovi pregled da bi video da li su rezulatati isti kao pre.

Vidno polje zdrave osobe

Vidno polje osobe obolele od glaukoma

 

Ugao oka

Ugao oka se pregleda postavljanjem stakla na oko koje je prethodno anestezirano. Pregled ugla oka naziva se gonioskopija.

Dijagnoza glaukoma

Dijagnoza glaukoma nije uvek laka. Prilikom odlučivanja da li da započne terapiju ili ne doktor će  se konsultovati sa Vama jer mora uzeti u obzir brojne faktore. Nemojte biti iznenađeni ukoliko doktor, specijalista za glaukom, nije u stanju da Vam postavi dijagnozu prilikom prvog pregleda već zahteva dodatna ispitivanja. Nekad se preporučuje samo praćenje sumnjivih slučajeva jer u početnim stadijumima bolesti nije lako utvrditi granicu izmedju zdravog i tek obolelog oka.

Rano otkrivanje i na vreme započeto lečenje bolesti pružaju veliku verovatnoću da će bolest biti toliko usporena da neće ugroziti vid i kvalitet života obolele osobe.

Kako se leči glaukom ?

Lekovi za glaukom

Lekovi za glaukom se daju u različitim kombinacijama i jačinama. Doktor se trudi da upotrebi najmanju količinu lekova koji daju najbolji rezultat sa najmanje sporednih (neželjenih) efekata.

Lekove treba da  uzimate redovno od jednom do četiri puta dnevno. Ne zaboravite da uzimate lekove svakodnevno u određeno doba dana.

Postoje razne vrste lekova i normalno je da se vrsta i doziranje lekova tokom praćenja bolesti menja.

Pravilna tehnika ukapavanja lekova

Kapi bez konzervansa pakovane su u plastične kontejnere. Svaki kontejner sadrži kapi samo za jednodnevno ukapavanje u oba oka.

Kako smanjiti neželjene efekte kapi za oči? Zatvaranjem očnih kanalića . Nakon sipanja kapi u oči držite oči zatvorene 1-2 minuta i za to vreme pritisnite koren nosa blizu unutrašnjeg ugla očiju  palcem i kažiprstom. Ova jednostavna tehnika pojačava efekat kapi i smanjuje neželjena dejstva kapi na organizam.

Raspored sipanja kapi prilagodite Vašim dnevnim navikama kao što su ustajanje, vreme ručka i odlazak na spavanje. Zapamtite: četiri puta dnevno znači četiri puta u toku 24 časa, obično: u 7 h, u 12 h, 18h posle podne i pre odlaska na spavanje. Dva puta dnevno znači dva puta na 12 sati, na primer 7 sati ujutro i 19 h uveče ili 10 sati ujutro i 22 h uveče.  Nemojte se buditi noću radi sipanja kapi!

Čuvajte  svoje lekove na određenom, vidnom mestu ( na primer na kuhinjskom stolu ili u kupatilu). Ponesite flašicu sa sobom ako planirate da se zadržite  duže vremena van kuće

Ako imate poteškoća prilikom sipanja kapi prislonite flašicu na koren nosa prilikom sipanja kapi.

Način sipanja kapi u oko

Ako koristite dve do tri vrste kapi u isto vreme sačekajte oko 10 minuta pre nego što sipate sledeću kap u oko. Pridržavjte se uvek istog redosleda sipanja kapi: na primer: 1. Glaumol 2. Trusopt 3. Xalatan (Travatan)

Ako zaboravite da sipate kapi u određeno vreme, učinite to kada se setite, ne čekajte sledeći termin. Zatim ponovo sipajte u svoje uobičajeno vreme.

Ukoliko Vam ne odgovara prepisani lek (iritira oči, izaziva smetnje u vidu ili tegobe u očima, preskup je i slično) recito to svom lekaru. Razmotrite mogućnosti promene leka. Ukoliko oftalmolog zaključi da Vašim očima  smeta konzervans, koji je inače sastavni deo kapljica za oči, može Vam prepisati  kapi bez konzervansa.

A šta je sa drugim načinima lečenja ? Kada kod glaukoma otvorenog ugla maksimalno dozirani lekovi ne mogu da snize očni pritisak ili pak kada se lekovi ne podnose pristupa se intervenciji laserom ili operaciji. U oba slučaja cilj je sniženje očnog pritiska.

Intervencija laserom kod glaukoma

Intervencija laserom kod glaukoma. Laser je uzan snop svetlosti kojim se pravi mala opekotina ili otvor u tkivu i to u odvodnim kanalima ili na dužici. Posle intervencije laserom dolazi do pada pritiska obično posle nekoliko nedelja. Ona ne mora da dovede do trajnog pada pritiska ali može da odloži potrebu za operacijom.

Operacija glaukoma

Operacija se obično vrši u lolalnoj anesteziji u kombinaciji sa lekovima za umirenje. Za vreme operacije se iseca deo beonjače i pravi novi otvor za isticanje tečnosti iz oka. Pošto sada tečnost iz oka izlazi kroz novi, veštački napravljen otvor, tkivo iznad otvora se izdiže i stvara jastuče. Ovaj otvor se posle operacije može blokirati ožiljkom pa se zato u toku operacije ili posle nje primenjuju lekovi koji zaustavljaju preterano ožiljavanje. Osim toga , posle operacije je često neophodno skinuti konce, primeniti lasersku intervenciju ili dati injekcije kako bi se obezbedio uspeh operacije.Veoma je važno znati da uspeh operacije umnogome zavisi od mera koje operator mora preduzeti u  prvih nekoliko nedelja nakon operacije. Česte kontrole u tom vremenskom periodu povećavaju šansu za uspešan ishod. Važno je znati da se vid  ne može popraviti operacijom, da se operacija može ponavljati i da se sipanje kapi koje snižavaju očni pritisak uprkos izvršene operacije ne smatra neuspehom operacije.

Pacijenti koji piju aspirin potrebno je da prekinu uzimanje ovog leka 2 nedelje pre operacije. Posle operacije oko je jedno vreme zatvoreno gazom. Bolesniku se savetuje da posle operacije izvesno vreme ne pritiska oko rukom prilikom umivanja, da izbegava čitanje, saginjanje sa glavom naniže, upravljanje automobilom i teži fizički rad. Gledanje televizije, poseta prijateljima, umerena šetnja i slično su pogodne aktivnosti u periodu posle operacije.

Kada vid počinje da se menja?

Mnogi ljudi sa glaukomom imaju oslabljen vid koji se ne može popraviti naočarima. Obično  se bolesnici žale na teškoće u razaznavanju ivičnjaka ili stepenika, slabije prilagođavanje na mrak, smanjenu sposobnost razlikovanja detalja ili gubitak perifernog vida. Razlog za pad vida može biti i razvoj katarakte. Operacija katarakte može popraviti vid.

Saradnja sa doktorom

Kao novootkriveni glaukom možda će biti potrebno da kontrolišete očni pritisak svakih nedelju dana ili jednom mesečno sve dok se ne regulše pritisak. Međutim čak i kada je pritisak snižen do zadovoljavajućeg nivoa, Vi treba da se kontrolišete nekoliko puta godišnje.Ako znate da imate glaukom Vi ste u prednosti nad hiljadama drugih ljudi koji ne znaju da imaju glaukom- Vi i Vaš doktor možete sarađivati kako biste sačuvali vid za godine koje nailaze.

Naravno, neophodno je da verujete u stručno znanje doktora kao što je neophodno i da doktor ima razumevanja za Vašu zabrinutost, da odgovara na vaša pitanja i da Vam objasni mogućnosti lečenja. Važno je da Vam je doktor dostupan telefonom kao biste se posavetovali i zakazali kontrole.

Najbolje je da odaberete doktora  koga ćete imati poverenje i sa kim ćete se ugodno osećati.

Važne napomene

Koristite Vaše lekove redovno

Uzimajte lekove kao deo Vaše redovne dnevne aktivnosti, na primer posle ustajanja, za vreme ručka i pre spavanja.

Važno je da imate bar jednu bočicu leka viška u kući a ukoliko planirate putovanje nabavite nekoliko flašica više.

Upoznajte se sa imenima i doziranjem lekova koje koristite

Čuvajte uputsva za primenu za slučaj da zaboravite kako se koriste

Upoznajte se sa neželjenim dejstvima Vaših lekova

Tako se nećete iznenaditi ako osetite izvesne promene u očima ili drugim delovima tela

Upoznajte druge doktore kod kojih se lečite da imate glaukom

Budite obazrivi kad primenjujete lekove koji sadrže kortizon

Pre nego što počnete da koristite novi lek pitajte da li će to imati uticaja na Vaš glaukom

Obratite pažnju na osećaj u očima i izgled Vaših očiju

Promene u očima ne moraju značiti da nešto nije u redu ali bi Vaš doktor trebalo da zna da ste Vi primetili neke simptome kao što su: nadražaj, pojačano suzenje, najasan vid, pečenje, sekrecija u uglovima očiju, povremeno zamagljenje vida, stalna glavobolja, svetlucanje pred očima, leteće mušice u polju vida, dugine boje oko sijalice itd.

Zakažite redovnu kontrolu na vreme

Lako je zaboraviti na zakazanu kontrolu kada Vam je pritisak regulisan i kada ste zauzeti Vašim poslom. Zato zakažite sledeću kontrolu dok ste još kod doktora i ubeležite datum u svoj kalendar.

Obavite kontrolu pre odlaska na duži put

Recite svom lekaru ako niste uzimali  lekove na način kako je on prepisao

Možda je razlog za to što Vam lekovi skupi,  ne odgovaraju Vam ili pak treba da ih sipate suviše često tokom dana. Razgovarajte o mogućnosti promene vrste leka ili učestalosti sipanja kapi.

Zapišite pitanja koja imate u vezi Vaših očiju pre odlaska kod lekara i ubeležite odgovore u toku pregleda

Vodite računa o Vašim očima

Koristite  kozmetiku koja ne iritira oči, izbegavajte trljanje očiju, nosite naočare dok radite u bašti ili plivate ako ste imali operaciju i proverite kod svog lekara da li smete da se bavite ovim aktivnostima.

I ne zaboravite, glaukom je spora, hronična bolest koja traje decenijama i -ako se otkrije na vreme i leči na odgovarajući način neće dovesti do najteže komplikacije-gubitka vida.